Winkelwagen is leeg

U heeft recht op ' Real Service ' bij een nieuw aangekochte ‘RealPC’, voor een termijn van 36 maanden, dus 3 jaar lang na aankoopfactuur !
Voor deze service kunt u terecht bij de dealer waar u de PC heeft aangeschaft.


Bij iedere ‘RealPC’ zit een garantie certificaat met uniek serienummer. Alleen in combinatie met dit garantie certificaat en de originele aankoopfactuur heeft u recht op 3 jaar ‘Real Service’. Wij gaan er ten aller tijde vanuit dat u notie heeft genomen van en akkoord gaat met onze service voorwaarden.


Wat houdt ‘Real Service’ in?
Mocht u binnen 3 jaar problemen met uw hardware constateren kunt u teruggaan naar uw ‘RealPC’ Dealer. In combinatie met uw originele aankoopfactuur en het garantie certificaat heeft u recht op ‘Real Service’.


U, de consument.
Indien u problemen heeft met uw ‘RealPC’ product neemt u contact op met:


‘RealPC’ Dealer.
Uw Dealer zal voor u onderzoeken of het probleem soft- of hardwarematig is. Indien hardwarematig: defecte onderdeel gaat retour naar het ‘RealPC’ Service Center.


‘RealPC’ Service Center.
Deze lost het hardwarematige probleem binnen 5 werkdagen voor uw op, door de dealer een nieuw onderdeel te verstrekken. De RealPC Dealer zal de rest voor u afhandelen en uw product weer werkend opleveren. Mocht dit door enige wijze niet haalbaar zijn, zullen wij contact met u opnemen om een alternatief met u te overleggen.


-----------------------------------------------------------------------------------------


Het recht op ‘Real Service’ vervalt:
- Wanneer het serienummer op de achterkant van de REAL PC is verwijderd of gewijzigd.
- Indien het geleverde product voor andere dan de normale gebruiksdoeleinden wordt aangewend of anders dan door de fabrikant naar haar oordeel    onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
- Bij schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf, zoals; water- en inductieschade, stoten, vallen, en tijdens transport, alsmede software / hardware schades   veroorzaakt door een virus.
- Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksinstructies.


Niet onder de ‘Real Service’ valt:
- Anders dan hardwarematige problemen.
- Toegevoegde of gewijzigde hardware die NIET oorspronkelijk in de configuratie van de betreffende REAL PC zit.


Aansprakelijkheid:
- De fabrikant en de serviceorganisatie zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies van data welke is vastgelegd op magnetische en/of andere informatiedragers.
- Evenmin kan de fabrikant of de serviceorganisatie aansprakelijk worden gesteld voor bedrijfsschade in welke vorm dan ook, immateriale schade of gevolgschade, hoe dan ook direct of indirect ontstaan, noch schade ontstaat aan derden ongeacht de oorzaak.


Zorg ten aller tijden voor een kopie van uw bestanden op uw harddisk!

 

 

Partners van RealPC

intel
microsoft
asus
wd
kingston
iiyama
coolermaster
samsung
hyperx
linkworld