Winkelwagen is leeg

U als consument.
U als consument heeft recht op 36 maanden ( 3 Jaar) ' Real Service ' bij een nieuw aangekochte ‘RealPC’, vanaf datum aankoopfactuur.
Voor deze Real Service kunt u terecht bij de dealer waar u de PC heeft aangeschaft tijdens deze periode.

Garantie certificaat.
Bij iedere ‘RealPC’ zit een garantie certificaat met uniek serienummer.
In combinatie met dit garantie certificaat en de originele aankoopfactuur heeft u recht op 36 maanden (3 jaar)  ‘Real Service’.
Wij gaan er ten aller tijde vanuit dat u notie heeft genomen van en akkoord bent gegaan met onze service voorwaarden.


Wat houdt ‘Real Service’ in ?
Mocht u binnen 3 jaar problemen met de hardware constateren dan kunt u teruggaan naar uw ‘RealPC’ Dealer.
In combinatie met uw originele aankoopfactuur en het garantie certificaat heeft u recht op 36 maanden ‘Real Service’.


Uw RealPC Dealer.
Uw RealPc Dealer zal voor u onderzoeken of het probleem soft- of hardwarematig is.
Indien hardwarematig, dan zal hij het defecte onderdeel vervangen.
Dit zal in de meeste gevallen binnen 5 dagen na constatering zijn van een defect.
Verder zal hij alles voor u afhandelen en uw product weer werkend opleveren.
Mocht dit op enigerlei wijze niet haalbaar zijn,dan zal hij contact met u opnemen om in overleg tot een juiste oplossing te komen.


-----------------------------------------------------------------------------------------


Het recht op ‘Real Service’ vervalt:
- Wanneer het serienummer op de achterkant van de REAL PC is verwijderd of gewijzigd.
- Indien het geleverde product voor andere dan de normale gebruiksdoeleinden wordt aangewend of anders dan door de fabrikant naar haar oordeel onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
- Bij schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf, zoals; water- en inductieschade, stoten, vallen, en tijdens transport, alsmede software / hardware schades   veroorzaakt door een virus.
- Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksinstructies.


Niet onder de ‘Real Service’ valt:
- Anders dan hardwarematige problemen.
- Toegevoegde of gewijzigde hardware die NIET oorspronkelijk in de configuratie van de betreffende REAL PC zat.


Aansprakelijkheid:
- De fabrikant en de serviceorganisatie zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies van data welke is vastgelegd op magnetische en/of andere informatiedragers.
- Evenmin kan de fabrikant of de serviceorganisatie aansprakelijk worden gesteld voor bedrijfsschade in welke vorm dan ook, immateriale schade of gevolgschade, hoe dan ook direct of indirect ontstaan, noch schade ontstaat aan derden ongeacht de oorzaak.


Zorg te allen tijde voor een kopie van uw bestanden op uw harddisk !

 

 

Partners van RealPC

intel
microsoft
asus
wd
kingston
iiyama
coolermaster
samsung
hyperx
linkworld